01.JPG 04.JPG 02.JPG 03.jpg

01.JPG

04.JPG

02.JPG

03.jpg

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

 

 

Van de bestuurstafel

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren wenst de leden en de abonnees op de Nieuwsbrief een gezond en voorspoedig 2020.

N.B.  Anders dan u de afgelopen jaren van ons gewend was hebben we dit jaar geen Nieuwjaarsbijeenkomst gepland. Op dinsdag 14 april 2020 zal de jaarvergadering worden gehouden en daar is alle gelegenheid om elkaar, onder het genot van een drankje en een hapje, te ontmoeten.

Bestuur Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Najaarsoverleg (een impressie)

Op de laatste dag van het najaar van 2019 hadden wij - een delegatie van het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen Lieren - een gesprek met de vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn. Aan tafel zaten de wethouder voor de dorpen, de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied, de stadsdeelmanager voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, de coördinator jeugdcriminaliteit en veiligheid thuis, de wijkbeheerder dorpen en buitengebied en namens Stimenz de maatschappelijk werker voor de dorpen. Daarmee was het mogelijk om een breed scala aan onderwerpen te bespreken. Het begon met de (on)mogelijkheid van een openbaar toilet in Beekbergen. Een zichzelf respecterend vakantiedorp zou, naar de wens van de dorpsraad, een openbare toiletvoorziening - comfortabeler en discreter en toegankelijk voor vrouwen - moeten hebben dan de op de Kerk-Allee geplaatste GreenPee.

Duidelijk was en werd het dat - mede door de algehele bezuinigingsronde bij de gemeente Apeldoorn - een toiletvoorziening niet realiseerbaar is.

De dorpsraad meldt dat van dorpsbewoners meerdere klachten zijn ontvangen over ervaren overlast. Het gaat daarbij over overlast ten gevolge van overmatig alcohol gebruik in de open­bare ruimte als ook overlast door overmatig geluid vanuit de locaties De Smittenberg en Engelanderhof. Daarbij gaat het om arbeidsmigranten die vanuit genoemde locaties voor over­last en gevoel van onveiligheid zorgen. De dorpsraad heeft in een aantal gesprekken met de gemeente met klem aandacht gevraagd voor maatregelen die de sfeer en leefbaarheid van het toeristendorp Beekbergen verbeteren. Door de vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn wordt gereageerd met de opmerking dat gesprekken gaande zijn, dat nauwlettend gekeken wordt of de huidige en de beoogde situatie van deze locaties passend is binnen de geldende bestemming maar dat geen nadere mededelingen kunnen worden gedaan. Dat geldt eveneens voor het pand Dorpstaat 56C. De vertegenwoordigers van de dorpsraad betreuren het dat zij het, voor dit moment, moeten doen met deze vage mededelingen. In een eerder gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn is geadviseerd bij ervaren over­last of bij gevoel van onveiligheid daar melding van te doen.

Een volgend onderwerp dat ter tafel kwam was de “verplaatsing” van “intramuraal” naar “extramuraal”. Dat heeft tot gevolg dat een groep door het dorp zwerft al dan niet met respectie­velijk onder invloed van alcohol. De dorpsraad is al een aantal jaren bezig om in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) opgenomen te krijgen een verbod op nuttigen van alcohol in de openbare ruimte. Tot op heden niet gelukt waardoor handhaven moeilijk zo niet onmoge­lijk is.

In het kader van mobiliteit (bereikbaarheid en onveilige verkeerssituaties) worden als knel­punten besproken de Arnhemseweg (gedeelte tussen A50 en centrum Beekbergen) en de Loenenseweg (gedeelte kombord en Dorpstraat;). Voor wat betreft de Arnhemseweg komen aan de orde de aansluiting van de Holleweg op de Arnhemseweg en de eventuele aanpas­singsmogelijkheden zoals die ook tijdens een bewonersavond zijn besproken. Ook worden genoemd de aansluiting van de Amerikaweg op de Arnhemseweg en de toename van het sluip­verkeer. Gedurende het overleg werd het steeds duidelijker dat de vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn zich bewust zijn van de negatieve ontwikkelingen in het dorp. Door de dorpsraad werden de signalen van bewoners kort weergegeven met de melding dat er de laatste tijd een verpaupering van het dorp plaatsvindt. En dat dit zorgwekkend is. Reden waar­om de vertegenwoordigers van de dorpsraad met klem bij de gemeente hebben aangedrongen op handhaving van de orde.

Door de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied wordt toegezegd dat aan de dorpsraad een exemplaar van het bestemmingsplan Dorpstraat 5A t/m 5F Beekbergen zal worden verzonden.

Veel werd er besproken, veel vragen van bewoners met betrekking tot de eerder genoemde verpaupering zijn aan de orde geweest maar daarop is nog geen concreet antwoord ontvangen. Tijdens het “werkoverleg” met de gemeente zullen deze onderwerpen daarom aan de orde worden gesteld. Wel werd tijdens het najaarsoverleg duidelijk dat alleen een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is en die intentie is er.

Aan tafel zaten de wethouder voor de dorpen, de stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied, de stads­deelmanager voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen, de coördinator jeugdcriminaliteit en veiligheid thuis, de wijk­beheerder dorpen en buitengebied en namens Stimenz de maatschappelijk werker voor de dorpen.

LEES VERDER

 

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual CaptchaVul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl