01.JPG 04.JPG 02.JPG 03.jpg

01.JPG

04.JPG

02.JPG

03.jpg

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

 

 

Nieuws van de bestuurstafel

Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag (2018-2021)

Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag
13 september 2018 besprak de gemeenteraad van Apeldoorn de nota “Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag”.

Een onderwerp dat in de afgelopen periode (en dan moet er eerder in jaren dan in maanden worden gedacht). Zo was er een nota en discussie over “Van intramuraal naar extramuraal, en de daarmee gepaard gaande nota “Welkom in de wijk”. Een nota over “Van beschermd wonen naar begeleid wonen”. Kortom alle facetten die onderliggende feiten zijn voor de nota die nu in de PMA wordt besproken. Deelnemers aan de boven-genoemde nota’s en discussiebijeen­komsten waren naast plaatselijke en regionale overheid en wijk- en dorpsraden gelukkig ook de betrokkenen zelf. Wat was volgens hen voor hen de meest effectieve en efficiënte aanpak.

In de toelichting bij de documenten die tijdens de PMA van 13 september 2018 werden besproken is aangegeven/de vraag gesteld “wat is de urgentie?”

  • Aan alle gemeenten is door een tweetal samenwerkende Ministeries en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) de opdracht verstrekt te komen tot een sluitende , persoonsgerichte en integrale aanpak voor personen met verward gedrag.
    Per 1 oktober 2018 moet deze sluitende aanpak beschikbaar zijn.

De bouwstenen voor een sluitende aanpak zijn:

  • de aanpak sluit aan bij de behoefte van de persoon met verward gedrag

  • van systeemwereld naar leefwereld: denken en werken vanuit de leefwereld van de verwarde persoon en van de samenleving

  • heldere regie: de cliënt heeft (met in acht neming van de mogelijkheden) de regie over eigen aanpak

  • preventie en vroeg signalering centraal: personen met beginnend verward gedrag zo vroeg mogelijk ondersteunen op alle levens-gebieden. Dit betekent ook dat er preventieve activiteiten aan-wezig moeten zijn om verward gedrag te voorkomen.

De portefeuillehouder Zorg (Ria Mollink) zal binnen het bestuur van de dorpsraad rapporteren over de uitvoering van de in deze nota gegeven aanpak.

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual CaptchaVul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl