01.JPG 04.JPG 02.JPG 03.jpg

01.JPG

04.JPG

02.JPG

03.jpg

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

 

 

Nieuws van de bestuurstafel

ALGEMENE LEDENVERGADERING

9 april 2019, De Hoge Weye, Dorpstraat 34, Beekbergen. Aanvang 20.00 uur.

“Met vertrouwen veilig verder”

Dat is de titel van het Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn (IVA) 2019-2022.

In dat plan zijn de vijf vastgestelde veiligheidsthema’s uitgewerkt rond de kernvragen:

- doel?

- wat is het?

- hoe doen we het?

- hoe meten we het?

Welke de vijf door de gemeente Apeldoorn vastgestelde veiligheidsthema’s zijn?

- sociale kwaliteit

- jeugdcriminaliteit en individuele probleemjongeren

- georganiseerde / ondermijnende criminaliteit

- digitale criminaliteit

- high impact crimes

Elk van de genoemde thema’s wordt in het IVA uitgewerkt volgens bovenstaande kernvragen.

Thema 1 (sociale kwaliteit) wordt in deze Nieuwsbrief wat nader uitgewerkt om een indruk te geven van de opbouw van het veiligheidsplan.

Bij sociale kwaliteit gaat het in het IVA - onder andere - over overlast door personen.

Als doel wordt omschreven: het voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving, zodanig dat niet meer dan 10% van de bevolking sociale overlast ervaart en de incidenten sociale kwaliteit gelijk blijven of verminderen

Vervolgens wordt - met verwijzing naar bovengenoemde processtappen - in het IVA een uitwerking gegeven die kort kan worden samengevat er als volgt uitziet; gemeten wordt op:

- drugsgebruik of drugshandel

- dronken mensen op straat

- op straat lastig gevallen worden

- overlast door buurtbewoners

- rondhangende jongeren

Belangrijk is dan het aantal incidenten gemeten op basis van objectieve waarnemingen (politierapporten). Dan komt het neer op:

- woonoverlast/burengerucht/relatieproblemen

- overlast door verwarde personen

- overlast door zwervers

- drugs-/drankoverlast

- andere vormen van afwijkend gedrag dat door medemensen wordt
  ervaren als overlast

Het IVA eindigt met een oproep:

we (gemeente Apeldoorn) vragen dorps- en wijkraden en inwoners naar hun mening over dit veiligheidsplan. Daarna stelt de gemeenteraad (na verwerking van eventuele zienswijzen) het vast. We beginnen in 2019 wel alvast met de uitvoering van het IVA 2019-2022. Daarvoor maken we een uitvoeringsplan voor de komende twee jaar waarin we aangeven hoe we dit gaan doen.

Elk jaar brengen we twee keer verslag uit aan de gemeenteraad.

Het bestuur van de dorpsraad zal - net zoals zij dat bij het vorige Integrale Veiligheidsplan Apeldoorn - een “vertaalslag” maken naar een dorpsgericht veiligheidsplan.

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual CaptchaVul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl