01.JPG 04.JPG 02.JPG 03.jpg

01.JPG

04.JPG

02.JPG

03.jpg

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

 

 

Nieuws van de bestuurstafel

Nieuwsbrief gaat met vakantie

Vandaag ontvangt u van ons nog de digitale Nieuwsbrief.

Dan gaan we - net als velen van u - met vakantie. Niet echt, maar verschijnt er een aantal weken géén Nieuwsbrief. Op maandag 3 september 2018 treft u in uw mailbox weer een frisse Nieuwsbrief aan.

Wij wensen u een mooie, zonnige en verfrissende vakantie.

Nieuws van de Voorzitter

Dit is de laatste nieuwsbrief van de dorpsraad vóór de vakantie.
Het eerste halfjaar zit er al weer op, verbazingwekkend hoe snel de tijd toch gaat. De afgelopen periode kenmerkte zich met name door de wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.
De heren Gerrit Stufken en Gert Wilbrink namen afscheid en de heren Robert van Grol en Erwin Wilbrink deden hun intrede. Wij zijn verheugd weer over een volledig bestuur te kunnen beschikken. Voorlopig gaat de dorpsraad in de "stand-bye modus" maar voor belangrijke zaken blijven wij uiteraard beschikbaar. Vanaf september draaien wij weer op volle kracht. Ik wens iedereen die dit leest een prettige zomervakantie toe.

Joop van der Meer

Nieuws van de bestuurstafel

Vakantie … maar het werk gaat door

Voor de komende weken heeft het bestuur van de dorpsraad nog enkele af te handelen zaken op de rol staan.
Zo is er een zienswijze in voorbereiding over het voornemen van de Provincie Gelderland om, bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling (december 2018), op de Arnhemseweg ter hoogte van de Engelanderweg en de Amerikaweg de bushaltes op te heffen. De dorpsraad zal in de zienswijze bezwaar maken tegen dit voornemen.

Ook hebben wij met de provincie Gelderland, mede naar aanleiding van inbreng van aanwonen­den, overleg met de provincie gestart om te overwegen om de maximaal toegestane snelheid op de Arnhemseweg - gedeelte rugbybal - viaduct A1- terug te brengen van 80 naar 60 km/h.


En dan zit de gemeente Apeldoorn ook niet helemaal stil, dus komt er af te handelen post.
Maar wees gerust we zullen een paar weken het tempo wat verlagen, om in september weer fris van start te gaan.

Vergrijzing en ontgroening

Een onderwerp dat met enige regelmaat in kranten, periodieken, nieuwsbrieven en in alle andere vormen die tot de media worden gerekend aandacht vraagt en krijgt. Ook in het Zorgteam Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen is het onderwerp direct of indirect aan de orde geweest. De vitaliteit van een gemeenschap (dorp of stad) vereist een goede mix van leeftijds­groepen.

Recent was er een artikel in de Regiobode waar in 9 items duidelijk werd gemaakt waar we -hoewel niemand weet waar we in welk tempo naar toe zullen groeien - in 2035 met de ouderen­zorg rekening mee moeten houden, hoe onzeker dat gegeven ook zal zijn. We hadden ooit een minister die het kernachtig heeft verwoord “voorspellen blijft moeilijk, zeker wanneer het over de toekomst gaat”, en zo is het.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder, blijven - met hulp - steeds langer zelfstandig wonen, claimen meer regie over hun leven en zullen meer opdrachtgever dan cliënt zijn. Welke rol gaat de techniek innemen in het in stand houden/verlengen van leven.

Allemaal vragen, verwachtingen die ongetwijfeld op de een of andere manier aan de orde zullen komen tijdens de groepsgesprekken aan de “Toekomsttafel”. Interessant en spannend.

Openbaar toilet

Het blijft een heikel onderwerp. Ook in de afgelopen week is op verschillende niveaus en in wisselende samenstelling over dit onderwerp overleg gevoerd. Van een elementaire uitvoering tot een luxe zelfreinigend toilet en de bij­behorende prijskaartjes. Ook de “doelgroepen” zijn mede bepalend voor een verantwoorde keuze en plaats. De “wildplasser” en de toerist zijn twee hoofd­groepen die bediend moeten worden.

Welke kant het op gaat en wie uiteindelijk de knoop doorhakt? Een ding is helder, wie nu hoge nood heeft moet het voorlopig nog even ophouden.

Waarom zij wel en wij niet?

In de Stentor van 4 juli 2018 stond een artikel met een koptekst “CU: hoogspanningskabels ondergronds”. Aanleiding was de Rijksregeling “bovengrondse verbindingen in bebouwd gebied onder de grond te verkabelen”.

Op grond daarvan wil de Christen Unie in de Staten van Overijssel worden geïnformeerd over de mogelijkheid die er nu met deze Rijksregeling is om in Overijssel daar inhoud aan te geven.

Reden voor de dorpsraad om aan de fractie van de CU in de Staten van Gelderland te vragen de weg van hun “broeders en zusters” in Overijssel te volgen. De gemeente Apeldoorn heeft recent een overzicht verstrekt van de uitkoopregeling voor de woningen die direct onder een hoogspanningslijn zijn gesitueerd. De vraag aan de fractie van de CU gaat verder en vraagt om een volledig ondergronds brengen van de leidingen in bebouwd gebied. Wij zien uit naar de reactie op onze vraag.

In en om de dorpen

Straatvolleybal Beekbergen 2018

Mede dankzij de warme droge zomeravonden is Straatvolleybal Beekbergen 2018 weer goed verlopen. De finale van de seniorenteams ging tussen Dorpstraat Z en Jong Lierderakkers, wat door Jong Lierderakkers werd gewonnen. Tijdens de finale enige consternatie omdat bij de aanwezige brandweermannen de piepers afgingen en ze fietsend of rennend naar de kazerne moesten. De wisselbeker voor de oudste deelnemer ging dit jaar naar de 73-jarige Gerrit Vriezekolk uit Beekbergen. Vrijdagavond werd in de tent afgesloten met een swingend muziek­festijn. Zaterdagmiddag/avond werden in verschillende buurten in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen afgesloten met een barbequefeest!

Met dank aan de organisatoren van deze goed verlopen Straatvolleybaltoernooi!

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual CaptchaVul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl