01.JPG 04.JPG 02.JPG 03.jpg

01.JPG

04.JPG

02.JPG

03.jpg

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

 

 

Nieuws van de bestuurstafel

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij onderstaande tekst met betrekking tot het afkoppelen van hemelwaterafvoeren.

Help jij de natuur ook een handje?

Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste deel rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water, onmis­baar voor planten en dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. De gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen van het riool. Asfalt wordt vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij hier ook een bijdrage aan leveren, door de regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het riool.

Wat is afkoppelen?

De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn aan­gesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt, verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater van het dak niet langer het riool instroomt, maar wordt opgevangen of weg-geleid naar de tuin. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater.

De voordelen van afkoppelen

Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool laat stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor minder kans op wateroverlast en
-schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties beter.

Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor planten, bomen en de natuur om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter van afkoppelen. Help jij mee?

Hoe koppel je af?

Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. Een aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt en het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier het meest geschikt is.

We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, namelijk boven-gronds en onder­gronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op het dak valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen (foto) of het opvangen in een regenton (foto) en het op die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoor­beeld ook voor kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. Meer informatie over de verschillende manieren van afkoppelen is te vinden op www.apeldoorn.nl/regenwater.

Subsidie

Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater. Doe dit wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen en voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.

Muurschildering OBS Beekbergen

Op woensdag 10 oktober 2018 werd door de leerlingen van OBS Beekbergen de muur­schildering op de betonnen wand aan het eind van het parkeerterrein achter de Hoge Weye en het schoolplein die zij, in nauwe samenwerking met de kunstschilder Stephen Peters hadden ontworpen, onthult.

Het was al geruime tijd een wens van Yolanda Klaaysen (directeur van OBS Beekbergen) om die kale betonwand wat op te fleuren. Zij vertelde de aanwezige ouders en andere belangstel­lenden hoe het project het afgelopen jaar vorm had gekregen en het resultaat nu aan iedereen kon worden getoond. Gedurende het rijpingsproces werd het steeds duidelijker dat de leer­lingen een belangrijke rol in het beschilderen van de betonwand zouden moeten hebben. Contact werd gelegd met Stephen Peters, een kunstschilder die ervaring heeft met dit soort projecten, onder andere in Apeldoorn. De samenwerking met de leerlingen sprak hem zeer aan. Natuurlijk moest er eerst toestemming worden verkregen om de muur-schildering aan te brengen. De directeur van de school benaderde het bestuur van de dorpsraad en toen die positief reageerde op het plan en door wist te verwijzen naar de verantwoordelijken bij de gemeente Apeldoorn en men ook daar positief reageerde werd het steeds concreter.

Toen in het schooljaar 2018 – 2019 er ook financiële ruimte kwam kon men aan de slag.

Stephen Peters heeft groepsgewijs (mix van groep 1 tot en met groep 8) op een voor de leerlingen begrijpelijk niveau uitgelegd dat muur-schilderingen al heel lang onderdeel zijn van de leefomgeving en met tekeningen/schilderingen je gevoelens/gedachten kan uiten. Hij heeft de ontdekkingstocht van de kinderen hierbij als inspirerend ervaren. Iedere leerling mocht op een A4tje een tekening maken. Dat lukte bij de een wat sneller dan bij een ander. Maar mooi was het, volgens Stephen om te zien hoe de leerlingen uit groep 7 en 8 spontaan de leerlingen uit groep 1 en 2 gingen helpen. Alle tekeningen zijn door Stephen verwerkt in de muur-schildering. En die werd op 10 oktober onthuld. Om het wat spannend te houden stonden alle leerlingen met een uitgeklapte paraplu voor de wand en onttrokken zo de muurschildering aan het oog van de ouders/ belangstellenden. Toen op commando van Yolanda Klaaysen de paraplu’s werden ingeklapt kon men, onder applaus voor de leerlingen en voor Stephen Peters, de muur­schildering bewonderen.

 

Het is een muurschildering geworden waar de leerlingen best trots op mogen zijn.

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual CaptchaVul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl