01.JPG 04.JPG 02.JPG 03.jpg

01.JPG

04.JPG

02.JPG

03.jpg

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

 

 

Nieuws van de bestuurstafel

Informatie aan omwonenden bouwproject De Beekvallei

Op woensdag 6 februari 2019 was er voor de direct omwonenden van het bouwproject Beekvallei een door de projectontwikkelaar (Bouwbedrijf Nikkels) in de Prinses Julianaschool in Lieren georganiseerde informatiebijeenkomst. Ook de gemeente Apeldoorn was aanwezig om vragen van de uitgenodigde buurt­bewoners te beantwoorden. Natuurlijk waren ook kandidaat kopers en het bestuur van BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren) aanwezig. De jongeren van BWiBL zijn al ruim 12 jaar met dit project bezig en wij - bestuur Dorpsraad Beekbergen Lieren - hebben ook in de Nieuwsbrief deze groep geprezen om hun doorzettingsvermogen en het vertrouwen dat eens het moment daar is dat met de bouw wordt begonnen. En dat moment is een stapje dichterbij gekomen. Het nu gepresenteerde bouwplan gaat uit van 30 woningen en 3 kavels. Informatie werd gegeven over de situering van de woningen ten opzichte van “Noord” (belangrijk voor lichtinval en stand van de zon op daken), de bereikbaarheid van de woningen (wandelpaden en ontsluitingswegen, de verschillende type woningen (en dus de daaraan gekoppelde verwachte prijzen) en het geplande openbaar groen. De volgende stap in het proces is wederom contact met de gemeente. Namens de dorpsraad waren Pieter de Mos en John Tanasale (voor foto’s) aanwezig. De raadsfracties van Lokaal Apeldoorn, het CDA en de VVD waren vertegenwoordigd. De bestuursleden van BWiBL toonden zich positief over de huidige stand van het project.

Wij wensen hen en de projectontwikkelaar veel succes.

Onderstaand de globale planning die tijdens de informatiebijeenkomst werd getoond.

Fase

Activiteit

Termijn

Mogelijke reacties

Concept

Besluit B&W

maart 2019

 

Ontwerp

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan

maart 2019

Zienswijze bij gemeenteraad

Vaststelling

-  B&W doen voorstel aan gemeenteraad omtrent beantwoording zienswijzen en (al dan niet gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan

-  indieners van zienswijzen ontvangen concept zienswijzennota en kunnen mondelinge toe­lichting geven tijdens politieke markt

vóór zomer-vakantie 2019

 

 

-   gemeenteraad besluit omtrent vaststelling

sept. 2019

 

 

-   indieners van zienswijze ontvangen besluit en kennisgeving ter inzagelegging vastgesteld plan

sept. 2019

 

Beroep

-   Ter inzagelegging vastgesteld bestemmings­plan

-   Raad van State beslist omtrent beroepen

6 weken

Beroep/verzoek om voorlopige voorziening bij Raad van State

 

NB.  Er komt over enige tijd nog een informatiebijeenkomst waarvoor niet alleen de direct omwonenden zullen worden uitgenodigd, maar waar alle belangstellenden welkom zullen zijn.

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual CaptchaVul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl