04.JPG 03.jpg 02.JPG 01.JPG

04.JPG

03.jpg

02.JPG

01.JPG

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Van de voorzitter

Loenenseweg

Maandag 5 februari hadden wij een gesprek met 2 medewerkers van de gemeente Apeldoorn, de heren S. Baan (projectleider ingenieursbureau) en S. de Boer (wijkbeheerder dorpen en buitengebied). Onderwerp waren de te verrichten werkzaamheden aan de Loenenseweg (vanaf de zgn “komgrens” tot de Dorpstraat) en De Hoeven die binnenkort zullen starten.

Er zijn in dit gesprek door de gemeente nog geen toezeggingen gedaan, maar wij hebben als dorpsraad wel onze wensen kenbaar gemaakt. In verband met de veiligheid willen wij graag dat het gedeelte van de Loenenseweg vanaf het Teixeira de Mattospark een 30km gebied wordt. Dat sluit goed aan bij het provinciale gedeelte van de komgrens tot de A50, waarvoor wij hebben voorgesteld aan de provincie om daar 60km als maximumsnelheid in te stellen. Daarnaast willen wij graag dat er een verkeersdrempel komt ter hoogte van het Teixeira de Mattospark, een verhoogd plateau bij het kruispunt bij de Hietveldweg en de Vier Dorpen en tenslotte een brede verkeersdrempel annex oversteekplaats aan het begin bij het medisch centrum de Papenberg. Verder zouden wij het op prijs stellen als het gedeelte tussen het Teixeira de Mattospark en de Dorpstraat een klinkerweg zou worden.

In en om de dorpen

De BOA’s in Beekbergen

Dit lijkt wellicht de titel van een spannende thriller. Maar al enige jaren voeren de BOA’s (buiten­gewone opsporingsambtenaren) controles uit in ons dorp. Er zijn ontwikkelingen te noemen in het team van deze ambtenaren: zo wordt er gedacht aan wijk/dorps-BOA’s. Een van de leden, Jeroen Daams, heeft een zgn. “wijkscan” gemaakt, waarin alle dorpen van de gemeente Apeldoorn de revue passeren,

In het onderdeel “probleemverkenning en probleembeschrijving” kunnen we het volgende lezen:

begin citaat

In Beekbergen is een percentage van 22% dat zich niet veilig voelt in zijn/haar eigen dorp. Toch word er door 97% van de ondervraagden een voldoende gegeven voor de veiligheid in het dorp.

Het grootste probleem in Beekbergen heeft betrekking tot de vele zorginstellingen in de omgeving. Hier wonen veel drank- en drugsverslaafden en mensen met psychische problematiek. Een aantal van deze mensen zorgen voor overlast en criminaliteit in het dorp sinds de zorginstellingen ‘open’ instellingen zijn geworden.

Uit politiecijfers: 32 keer melding van verward/overspannen persoon. 30 x vernieling van/aan auto’s of overige objecten.

Wat kunnen wij als team Handhaving doen?

Als we het jaarwerkplan van team handhaving openbare ruimte aanhouden, kunnen wij als handhaving het volgende doen:

Preventie/veiligheidsadvies m.b.t. woninginbraken en overvallen, gerichte inzet n.a.v. overlastmeldingen, inzet van jeugdboa’s, Toezicht en handhaving op de drank en horeca wetgeving, Toezicht op evenementen, inzet n.a.v. meldingen over milieufeiten of dierenwelzijn, controle op honden en afhandeling van blaf en bijtincidenten, gerichte inzet bij parkeer overlast, Flora en Fauna beheer/controle in de buitengebieden, inzet m.b.t. controle en handhaving bij Diftar-containers.

Betere samenwerking met politie en andere ketenpartners.

einde citaat

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual Captcha
Vul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl