01.JPG 04.JPG 02.JPG 03.jpg

01.JPG

04.JPG

02.JPG

03.jpg

Betrokken, Adviserend en Verantwoordelijk!

Wat doet de Dorpsraad?

Van oudsher is de doelstelling van de Dorpsraad te adviseren bij de vorming van het gemeentelijk beleid voor haar werkgebied en vervolgens behulpzaam te zijn bij het implementeren van dit beleid.

Hierbij dient men zich goed te realiseren dat de leden en het bestuur van de Dorpsraad vrijwilligers zijn, welke niet in dienst van de Gemeente staan, maar juist in dienst van de inwoners.

In haar werkzaamheden zal de Dorpsraad ook interactief moeten zijn met diverse andere organisaties welke belanghebbenden zijn van de uitvoering van het beleid in het werkgebied Beekbergen en Lieren, zoals de Ondernemingsvereniging Beekbergen en Lieren (Bemivo), scholen, verenigingen, kerken, zorginstellingen, recreatie en toeristische organisaties en de raadsfracties van politieke partijen.

De verantwoordelijkheden van de Dorpsraad kunnen kort worden samengevat in de volgende punten:

  • gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens van de Gemeente Apeldoorn, die het algemeen belang in het dorp of de wijk beïnvloeden.
  • communicatieve taken als intermediair naar de inwoners in het werkgebied.
  • betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij de uitvoering van beleidsprocessen van de Gemeente Apeldoorn in het werkgebied.
  • betrokkenheid bij de Stadsdeelaanpak

Bij al deze taken is de Gemeente eindverantwoordelijk en dient de Dorpsraad de inwoners te raadplegen en de andere belanghebbenden te raadplegen of te informeren. Echter bij het laatste punt, betrokkenheid bij de Stadsdeelaanpak, draait het vooral om het initiatief van de inwoners zelf en zijn zij eigenlijk verantwoordelijk hun wensen en ideeën te uiten.

Voor degenen welke nu bekend zijn met het werk van de Dorpsraad of af en toe een thema-avond georganiseerd door de Dorpsraad hebben bijgewoond, zal het duidelijk zijn dat van de ongeveer 4500 inwoners maar een klein percentage daadwerkelijk betrokken is, dan wel contact heeft met de Dorpsraad.

Voor het bestuur van de Dorpsraad is dit de reden om in de toekomst meer het accent te leggen op de verantwoordelijkheden van de individuele bestuursleden en deze bestuursleden meer interactief te laten zijn met de inwoners door het instellen van commissies of belangengroeperingen. Deze betrokkenheid van de inwoners is nodig, zodat het bestuurslid tijdig de Gemeente van advies kan voorzien.

Deze oproep staat los van een lidmaatschap van de Dorpsraad, maar het Bestuur gaat er vanuit, dat als de bewoners de werkzaamheden van de Dorpsraad weten te waarderen, het lidmaatschap mogelijk vanzelf volgt.

Dank voor uw belangstelling !
Vragen?

Hebt U vragen over dit onderwerp of wilt U betrokken worden bij de activiteiten van de Dorpsraad, laat dit weten per mail via post@dorpsraadbeekbergen.nl of telefonisch op 0555061010

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Word nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog een rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual CaptchaVul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl