04.JPG 03.jpg 02.JPG 01.JPG

04.JPG

03.jpg

02.JPG

01.JPG

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Van de bestuurstafel

Opvang asielzoekers

Het bestuur van de dorpsraad heeft in de afgelopen maanden nogmaals en indringend in gesprekken met leden van de gemeenteraad en met burgemeester Berends het onderwerp “mogelijke vestiging van een AZC (satelliet vestiging) op locatie Immendaal” aan de orde gesteld. Gewezen werd op het gegeven dat met ca. 1000 zorgvragenden op een bevolking van ca. 4250 inwoners, de grens van de spankracht in het dorp is bereikt.

Toen in de media berichten verschenen dat de toestroom van asielzoekers (sterk) afneemt, er AZC’s leeg blijven, was dat voor het bestuur aanleiding om op 27 juli 2016 in een brief het college van B&W te verzoeken daar met haar besluitvorming inzake mogelijke vestigingsplaats van AZC in Beekbergen, rekening mee te houden.

Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij bericht dat het college van B&W na het zomerreces een besluit zal nemen over een eventuele satellietvestiging op het Immendaal of de Kleiberg voor opvang van asielzoekers.

Bij die besluitvoering, zo werd ons meegedeeld, zullen de actuele ontwikkelingen die zich voordoen, zowel door het COA als door het college van B&W zullen worden meegenomen

De gemeente heeft toegezegd dat, zodra de besluitvorming is afgerond, de dorpsraad zal worden geïnformeerd. Wij houden u op de hoogte.

Laat je zien!

Er was ooit een tijd dat het kantoor van de dorpsraad gehuisvest was in een porto-cabin waar nu de bushalte is voor het terras van IJstijd. Voor iedereen goed zichtbaar en bereikbaar en om het nog wat duidelijker te maken hing de vlag van de dorpsraad Beekbergen-Lieren aan de cabin (als het kantoor open was). Dat hebben we onlangs in ere hersteld. Wel is waar met een kleine aanpassing want de vlag hangt 24 uur per dag aan de gevel van De Hoge Weye. Het kantoor van de dorpsraad is op werkdagen geopend van 09.00-12.00 uur. U bent welkom!

Grijs en groen

Wij hebben de gemeente geattendeerd op een tweetal situaties in het Freule Hartsenplantsoen  die niet echt bijdragen aan een goede uitstraling voor een dorp dat het moet hebben van toeristen. De kapotte bank is razendsnel gerepareerd.

Met betrekking tot de wateroverlast in de put in het plantsoen werd ons meegedeeld dat de capaciteit van het systeem door de vele hevige regenbuien niet toereikend is in deze natte zomer. Toegezegd werd dat wanneer het noodzakelijk is, zal er opnieuw gras worden ingezaaid.

In en om de dorpen

Zomer in Gelderland in Lieren

Het programma van Omroep Gelderland dat in de maand augustus door de provincie trekt en in 20 dorpen door de dorpsbewoners een dagvullend programma laat organiseren. Dit jaar had Lieren zich opgegeven. En dat bleek op 15 augustus aan het eind van de dag een groot succes te zijn geweest. Dit dankzij de enthousiaste en inventieve inzet van veel Lierenaren (en omliggende gebieden). Aan het eind van de dag kon worden vastgesteld dat, uit de door Omroep Gelderland gehanteerde puntentelling, bleek dat Lieren de hoogste score tot dan toe had. 11 van de 20 dorpen hadden zich al van hun beste kant laten zien en Lieren stond trots aan kop. Wat er de komende week nog gaat gebeuren in de andere dorpen (o.a. Klarenbeek) vast staat nu al dat Lieren in het linker rijtje zal staan. En de dorpen die nog een dag mogen organiseren zullen een zware dobber hebben om Lieren van de eerste plaats te stoten (oei; hoogmoed en val). Alle medewerkers -of het nu in de schijnwerper was of op de achtergrond- worden gefeliciteerd met dit prachtige resultaat.

Het prijzengeld is als volgt verdiend: €300 voor het publiek, €220 voor de scène, €43 voor het vlegelhangen, €100 voor de foto-opdracht, €100 voor de parade, €415,50 voor het shirt van Angelique.

 

Voortgang nieuwbouw De Ruiterij

Wereldwinkel in het nieuw

Op zaterdag 17 september 2016 wordt de verbouwde Wereldwinkel feestelijk geopend. Aanpassingen die zijn uitgevoerd maken het nog leuker om eens rond te kijken, te genieten van geuren uit verre landen en thuis te genieten van de te koop aangeboden lekkernijen.

De vrijwilligers zullen u met evenveel hartelijkheid ontvangen als u dat voor de verbouwing van hen gewend was. De heropening is op zaterdag 17 september 2016 om 11.00 uur en zal worden verricht door de heer Joop van der Meer, voorzitter dorpsraad Beekbergen-Lieren.

Enken tussen Beekbergen en Lieren

Op 13 juni 2016 kwam Rina Hoiting op het kantoor van de dorpsraad met vragen en opmerkingen over de teloorgang van de enken op de grens tussen Beekbergen en Lieren.

Op 3 augustus 2016 heeft het dagelijks bestuur een vervolggesprek met Rina Hoiting gehad. Tijdens dat gesprek gaf zij met onderstaand gedicht nogmaals uiting aan haar gevoelens en verontrusting.

Zou het niet veel mooier zijn,

als de enken weer vol zouden staan met graan

Zou het niet veel mooier zijn,

als de maïs verdween en het was als voorheen

Zou het niet veel mooier zijn

als we uit konden kijken over het veld,

en verder kijken dan een jaartje geld

Planners, pachters, boeren, kerken,

houd de maïs binnen de perken

landbouwers en investeerders

dit gedicht is aan u gericht

pleit ik voor meer verscheidenheid

in 2017 een ander beleid

Een stukje haver, een stukje rogge nee het is er niet

Spelt, boekweit, aardappel of biet

Zou het niet veel mooier zijn.


Rina Hoiting

Noord West Veluwe Groep bracht zaterdag
20 augustus een bezoek aan Beekbergen

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual Captcha
Vul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl