04.JPG 03.jpg 02.JPG 01.JPG

04.JPG

03.jpg

02.JPG

01.JPG

Welkom op onze website

Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Van de bestuurstafel

Bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal

In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het gesprek dat een afvaardiging van het bestuur van de dorpsraad heeft gehad met de gebiedsmakelaars over het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. Toegezegd werd dat, wanneer van de gebiedsmakelaars meer informatie zouden aanleveren dit in de Nieuwsbrief zou worden gepubliceerd.
Onderstaand treft u die toegezegde informatie aan.

Introductie Beleef het Apeldoorns Kanaal

Beleef het Apeldoorns Kanaal heeft als doel om met elkaar te zorgen voor meer ‘reuring’ in, op en rondom het Apeldoorns Kanaal. Het project richt zich op de gehele lengte van het kanaal: van Dieren tot Hattem. Beleef het Apeldoorns Kanaal staat los van de bevaarbaarheid van het kanaal met motorboten waarover zo veel om te doen is. De insteek is in dit geval: wat kunnen we doen met het kanaal zoals het er nu ligt? Beleef het Apeldoorns Kanaal is een initiatief van provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de zes gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Apeldoorn, Rheden en Brummen.

Netwerkbijeenkomst en werkateliers

Tijdens een netwerkbijeenkomst in september 2016 bleek dat er veel enthousiasme is onder inwoners, ondernemers en andere betrokkenen om ‘meer te doen’ met het Apeldoorns Kanaal. Er werden ter plekke al direct meer dan 60 inspirerende ideeën geopperd, die in 3 werkateliers dat najaar verder zijn uitgewerkt.

Werkgroepen

Aan de hand van de ideeën zijn vijf werkgroepen aan de slag gegaan om deze ideeën concreet te realiseren. Tijdens een open netwerkbijeenkomst in juni 2017 hebben de werkgroepen hun plannen gepresenteerd aan de aanwezigen. Hieronder volgt een opsomming van de werk­groepen met een korte toelichting.

Jeugdzeilschool Centrum Apeldoorn

Het doel van deze werkgroep is het organiseren van een pilot/clinic zeilen voor jeugd. Indien de pilot slaagt, is de werkgroep van plan een jeugdzeilschool zonder winst oogmerk op te richten in het centrum van Apeldoorn.

Kanaalweek

Deze werkgroep wil oude en nieuwe evenementen verbinden tot een kanaalweek. De werk­groep heeft als ambitie: ‘Dat de inwoners en bezoekers zich omkeren met het gezicht naar het kanaal. Verbonden worden door en verbinden met het kanaal’.

Kanaalonderhoud

Het doel van deze werkgroep is ‘Het realiseren van een veilige, optimale, vaaromgeving voor roeiboten en kano’s en het creëren van voldoende aanlegplaatsen. Inmiddels is al een stabiel vlot gerealiseerd dat noodzakelijk was voor onderhoudsactiviteiten.

Sluis in beweging (sluis in Dieren)

De werkgroep Sluis in beweging werkt aan meer reuring rond de sluis naar de IJssel in Dieren. Graag wil zij de sluis weer actief krijgen omdat zij toeristische potentie ziet in de beleving. Er is geen noodzaak om boten door te laten varen op het kanaal zelf.

KanaalXperience

Het doel van deze werkgroep is jong en oud sportief en recreatief kennis laten maken met diverse buitensportactiviteiten in de gemeenten Hattem en Heerde. Deelnemers zullen onder­tussen genieten van het prachtige landschap rond het Apeldoorns Kanaal.

Gebiedsmakelaars

Er zijn twee gebiedsmakelaars aangesteld om initiatieven op te halen en verder te brengen, te verbinden en te ondersteunen. Zij begeleiden ook de werkgroepen. Het doel is om het gebied rond het Apeldoorns Kanaal nog aantrekkelijker te maken.

Ideeën?

Wilt u meedenken, helpen bij de werkgroepen of heeft u ook ideeën voor meer reuring? Neemt u dan contact op met gebiedsmakelaar Johan Kaspers (E-mail: kaspers@brederodeadvies.nl of telefonisch: 06-13517163).

Zoals toegezegd zal het bestuur van de dorpsraad u informeren over eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Geen windmolens maar woningen

Op woensdag 11 oktober 2017 was er door de VVD-Apeldoorn in de Nieuwe Ruysch in Lieren een informatiebijeenkomst georganiseerd waar het door hen opgestelde plan om in het gebied Beekbergsebroek woningen te gaan bouwen, werd toegelicht. Het was een druk bezochte bijeenkomst waar, via een drietal (heldere) presentaties, voldoende ruimte was om met elkaar in discussie te gaan vragen te stellen aan de inleiders. De bijeenkomst werd geleid door Sytse Wiering, gemeente-raadslidvoor de VVD. Het was Jos Ligtenberg die vertelde hoe, middels slim bouwen en nieuwe vormen van projectbeheersing, veel winst kan worden geboekt op het gebied van duurzaamheid en energieneutraliteit. Centraal in het ontwikkelproces is, naar het oordeel van de heer Ligtenberg “empathie” (inleven in de gedachten en wensen van de klant). En dat kan de individuele opdrachtgever zijn maar ook een collectief. Termen als “circulair” (hergebruik), flexibel en “as a service” zijn de dragers die een project tot een succes kunnen maken.

Apeldoorn blijft op dit moment wat achter bij de landelijke ontwikkeling op bouwgebied (volume) en bouwinnovatie, blijkt uit de sheets van de heer Ligtenberg.

Het is vervolgens de VVD-fractievoorzitter, Erica Schmahl, die in een korte presentatie aangeeft waarom groot bouwplan als nu geschetst wordt in Beekbergsebroek, noodzakelijk is. Belangrijk argument is de toename van woningbehoefte in de komende 20 jaar. Ander argument is de “1% norm” (1% van de totale bevolking van Nederland en die stijgt de komende jaren naar 17.000.000 inwoners. Wat is zo belangrijk aan het voldoen aan de 1% norm is vooral de voor­zieningen die dan kunnen worden verkregen of gehandhaafd.

Vervolgens is het Roel van Swam (VVD gemeenteraadsfractie) die het plan aan de hand van een “vlekkenplan” nader toelicht. In het plan is veel aandacht besteed aan energie en klimaat, ontsluiting van het gebied en aansluiting op de ringwegen, het groene aspect en water in de bebouwde omgeving. Na een korte pauze werd in groepen nader gediscussieerd en was er een plenaire afsluiting. Zoals te verwachten was waren er voor- en tegenstanders. Aanwezigen die het mooi vonden en mensen die er totaal niets in zagen om in het gebied een woonwijk van 200 tot 2500 woningen te gaan bouwen.(ongeveer de helft van de wijk De Maten). In de pauze werd het door een bewoonster die vele jaren in het gebied woont aldus verwoord: ik ben jaren geleden daar gaan wonen om de rust, de ruimte en het groen en dat wordt mij in het plan afgenomen en kom ik in een tweede De Maten te wonen.

Het was een informatieve avond en los van het feit of je voor- of tegen-stander bent, is het goed dat een raadsfractie met een plan met deze omvang naar buiten komt.

LEES VERDER

tpl-buddy-009/wat-doen-wij.png

Wat doet de dorpsraad?

Lees hier over hoe de Dorpsraad werkt en hoe wij het beleid van de gemeente mede vorm kunnen geven.
tpl-buddy-009/word-lid.png

Wordt nu ook lid!

Uw belang is ons belang. Ondersteun al onze activiteiten met uw lidmaatschap.
tpl-buddy-009/nieuwsbrief.png

Nieuwsbrief gemist?

Lees hier alle nieuwsbrieven nog eens rustig na.

Opmerkingen of vragen?

Visual Captcha
Vul de karakters uit het plaatje in

Contact

Dorpsraad Beekbergen
Dorpstraat 30
7361 AV Beekbergen

Tel: +31 (0)55 - 506 1010
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl